II wojna światowa na Kielecczyźnie

2018-11-07  12:08

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zaprasza do odwiedzenia nowej wystawy czasowej „II wojna światowa na Kielecczyźnie” prezentującej najważniejsze wydarzenia i fakty z okresu okupacji niemieckiej, udokumentowane zdjęciami, mapami, fotokopiami artykułów z ówczesnej prasy. Ekspozycja potrwa do 9 stycznia 2019 r.

źródło: materiały organizatora

 

Ukazano kolejne dni, miesiące i lata okupacji, poczynając od pierwszych nalotów bombowych dnia 1 września 1939 roku, dramatyczną codzienność okupacyjną naznaczoną strachem i terrorem. Łapanki, więzienia, deportacje, rozstrzeliwania, bezwzględne egzekwowanie okupacyjnego prawa ustanowionego przez najeźdźcę.

Tematem ekspozycji są również walki mieszkańców kielecczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej od kampanii wrześniowej do walki w Afryce, Europie Zachodniej, a także w Armii Polskiej powołanej na terenach ZSRR pod dowództwem generała Berlinga. Nawiązano także do zmiany sytuacji geopolitycznej na ziemiach polskich w latach 1944–1945 i tworzenia się nowego ładu społeczno-politycznego na ziemiach polskich po wkroczeniu Armii Czerwonej.

Wystawa została przygotowana przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (oddział Muzeum Wsi Kieleckiej), a do jej realizacji autorzy wykorzystali m.in. zdjęcia z Archiwum Państwowego w Kielcach, Ośrodka Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych na Bukówce, Instytutu Pamięci Narodowej delegatura Kielce, Związków Kombatanckich oraz materiały z własnych zbiorów.

 

Wystawa "II wojna światowa na Kielecczyźnie"
6 listopada - 9 stycznia 
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
Wstęp bezpłatny

[źródło: Muzeum Gross-Rosen]