Konwent Domów Kultury w Firleju

2018-10-09  12:47

Konwent Domów Kultury, który w tym roku odbędzie się w Ośrodku Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu, to wydarzenie adresowane do beneficjentów programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne”. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 11 października, a rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10.00.

źródło: menedżerkultury.pl

 

Od kilku lat realizatorem programu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W bieżącym roku również spotkał ich zaszczyt wspierania instytucji kultury, poprzez animatorów, w realizacji inicjatyw lokalnych na podstawie zdiagnozowanych potrzeb lokalnego środowiska.

W ramach programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018" Stowarzyszenie zaplanowało spotkania beneficjentów, podczas trzech konwentów regionalnych. Konwenty mają na celu podnoszenie kompetencji dyrektorów i pracowników instytucji kultury, jak i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w programie.

Firlej wspólnie z organizatorami cieszy się, że będziemy mogli się spotkać i porozmawiać o tym, co zadziało się dzięki programowi w domach kultury i społecznościach lokalnych. Jesteśmy bardzo ciekawi doświadczeń tegorocznych uczestników programu, jak i tych, którzy brali udział w latach poprzednich. 

 

W ramach konwentu realizowane będą następujące elementy programowe:

 

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10.30 – Powitanie, otwarcie konwentu – Robert Chmielewski – dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu, Anna Pasznik –  Narodowe Centrum Kultury, Paweł Kamiński – animator DK+IL

11.00 – Od klubu muzycznego do osiedlowego – historia Firleja – Robert Chmielewski, ODA Firlej we Wrocławiu

11.30 – DK+ Legnicka Bomba, czyli bajka o pewnym cieście w dużym mieście i innych kulturalnych historiach  – dr Justyna Teodorczyk, Legnickie Centrum Kultury

12.20 – Przerwa kawowa

12.40 – Szczecin – „Mikrogranty prehistoria”. Od czego się zaczęło i co z tego wynikło? – Marek Sztark, animator DK+IL

13.20 – Jak wziąć miasto w swoje ręce – na przykładzie wrocławskich Mikrograntów – Anna Bieliz, Aleksandra Stachura, Justyna Kajta – Zespół Mikrograntów

14.00 – Poczęstunek

14.30 – Instytucja kultury w środowisku lokalnym – jak budować konsensus interesariuszy? – Paweł Kamiński

15.30 – Zakończenie konwentu

 

[źródło: Firlej]